KYNOLOGIE V ČR

Pojem kynologie zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí se psy. Pro hrubou představu zde naleznete stručný nástin, jak je kynologie organizována. Zevrubné informace poskytují zmíněné subjekty na svých webových stránkách.

náhled vstupní strany webu Mezinárodní kynologické organizace  - FCIMezinárodní kynologická federace - Fédération Cynologique Internationale (FCI) se sídlem v Belgii sdružuje kynology v celosvětovém měřítku.
Je zastoupena v 84 zemích, v každé z nich existuje jediný subjekt - člen nebo smluvní partner FCI. Své členy resp. smluvní partnery pověřuje výkonem některých kompetencí, kupř. jim umožňuje uznat plemeno na národní úrovni. To je případ českého strakatého psa, pražského krysaříka, českého horského psa a chodského psa. Není tím vyloučeno následné uznání plemene na mezinárodní úrovni, tak jak byl v minulosti uznán český teriér, český fousek nebo československý vlčák.
Pod záštitou FCI se konají výstavy psů, FCI vede rejstřík mezinárodně chráněných názvů chovatelských stanic, logem FCI je opatřen průkaz původu (PP) psa uznaného plemene. Soustřeďuje standardy uznaných plemen v členění podle skupin, vydává pravidla, která jsou pro členské země závazná.
Nutno podotknout, že kromě FCI existují ještě jiné mezinárodní kynologické organizace, které však nejsou ze strany FCI uznány. Jimi vystavené dokumenty o původu nepovažuje FCI za platné.

Zkrátka řečeno - v našich zeměpisných šířkách se obecně za psa s prokázaným původem pokládá ten, jehož průkaz původu (angl. pedigree) je vystaven členem nebo smluvním partnerem FCI.

náhled vstupní strany webu Českomoravské kynologické unie - ČMKUČeskomoravská kynologická unie (ČMKU) je oním výše uvedeným členem FCI v České republice. Sídlí v Praze.
Organizuje a zastřešuje mezinárodní a národní výstavy psů v ČR, schvaluje termíny klubových a speciálních výstav a dalších typů výstav, které pořádají její členové.
ČMKU uděluje národní šampionáty, spravuje rejstřík tuzemských chovatelských stanic, vede plemenné knihy psů v ČR a registry chovných zvířat, vydává průkazy původu.
Jejími členy jsou některé chovatelské kluby samostatně přímo, kluby loveckých plemen se sdružují pod Českomoravskou kynologickou jednotou (ČMKJ), pracovní plemena a ta, která jsou zaměřená na sportovní výcvik, jsou členem ČMKU prostřednictvím Českého kynologického svazu (ČKS).
ČMKJ a ČKS jsou přímými členy ČMKU.


KCHMPPKlub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) je přímým členem ČMKU.
Zastřešuje více než 45 plemen, jejichž chov řídí, a pořádá pro ně klubové a speciální výstavy.
Do KCHMPP patří i český strakatý pes.


Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa, občanské sdružení, vznikl koncem roku 2011. Sdružuje fyzické osoby, které podporují osamostatnění plemene.
Od 1. ledna 2012 je prostřednictvím Moravskoslezského kynologického svazu začleněn do struktury ČMKU. Usiluje o status regulérního chovatelského klubu ve smyslu příslušných normativů ČMKU.

vstupní strana tohoto webu: www.ceskystrakatypes.cz

© Stránky spravuje a provozuje chovatelská stanice Strakatý samet

NAVRCHOLU.cz