DOTAZY


Své dotazy, náměty či připomínky nám zasílejte e-mailem na adresu: strakatedotazy@centrum.cz
Zajímavé dotazy zveřejníme. Vyhrazujeme si právo výběru, stejně jako právo obdržené texty jazykově a stylisticky upravit nebo přiměřeně zkrátit, vždy ale tak, aby byl zachován smysl dotazu. Uvedení jména a příjmení do e-mailu považujeme za základní normu slušnosti, publikovány budou jen iniciály. Zasláním dotazu do schránky "strakatedotazy@centrum.cz" odesílatel vyslovuje svůj souhlas s výše uvedenými pravidly.
Zahájení provozu 4. dubna 2009

Datum Téma Dotaz / Odpověď
 22. 04. 2009 příbuznost Otázka:
Rád bych se zeptal, jakou mám záruku, že chovatel správně dohlédne na to, aby ve vrhu strakáčů byla vyloučena příbuznost v rodě a tak mi poskytl v rámci možností určitou garanci... M.M.

Odpověď:
Plemeno je málopočetné a všechny aktivní chovné jedince lze najít na webu strakaci.cz, a to jak psy tak i feny. Novodobý chov existuje od roku 1993 a začal na 3 psech a 3 fenách i za následného použití té nejužší příbuzenské plemenitby (otec - dcera, poté i sourozenci mezi sebou). Za 16 let nelze odchovat tolik generací a tolik zvířat, aby dva současní chovní jedinci spojení do rodičovského páru nevykazovali do čtvrté generace (tedy do generace, která je uvedena v PP) společné předky. I to byl jeden z důvodů, proč se do chovu za účelem regenerace zapojili i exteriérově vyhovující nalezenci bez prokázaného původu (Ben a Kerberos) a také malý münsterlandský ohař. Matematicky ovšem při výpočtu koeficientu příbuzenské plemenitby (Fx) význam společného předka klesá s jeho generační vzdáleností od zkoumaného jedince (Wrightův vzorec pro výpočet Fx).
Obecně řečeno by neměl v málopočetných populacích Fx plánovaného jedince překročit hodnotu 12,5% při 4 generacích předků. Ale je třeba si uvědomit, že tato problematika spadá do kategorie pravděpodobnosti. A v pravděpodobnosti ani jev jistý není absolutně jistý :-)
V každém případě je koupě živého zvířete (a štěňátka zvlášť!) "sázkou do loterie". Právní řád zakotvuje prodávajícímu odpovědnost za skryté vady v délce 6 týdnů od okamžiku převzetí zvířete novým majitelem. Vše nad tento rámec je jen případná dobrá vůle prodávající strany, tedy chovatele. IrH
     
     


vstupní strana tohoto webu: www.ceskystrakatypes.cz

© Stránky spravuje a provozuje chovatelská stanice Strakatý samet

NAVRCHOLU.cz